Najpopularniji kanali oglašavanja

By Gojko / July 22, 2014

Prilikom oglašavanja na internet tržištu, svaka kompanija bira način oglašavanja, odnosno put kojim će pokušati da dođe do potencijalnih kupaca. Kompaniji na raspolaganju stoji mnoštvo kanala oglašavanja, a koji će izabrati i koliko njih će istovremeno koristiti, zavisi od odluka upravljačke strukture kompanije.

Postavlja se pitanje: koji kanali oglašavanja su najbolji za neku kompaniju? Izbor kanala oglašavanja zavisi, kako od kompanije koja se oglašava, tako i od potencijalnih kupaca koji treba da vide oglas. Aspekti kompanije zavise od njene marketing strategije, vrste poslovanja, ciljeva na tržištu ili jednostavno budžeta izdvojenog za internet oglašavanje.

Da li će kompanija pokušati da se oglasi tako da poruku vide svi u slučaju proizvoda namenjenih svakom, poput prehrambenih proizvoda ili putovanja na neke destinacije (efekat sačmare) ili će pokušati da dođe do tačno odabranih kupaca u slučaju prodaje specijalnih proizvoda, poput ostrva u Sredozemnom moru (efekat snajpera), zavisi od stavova kompanije.

U nastavku teksta objasniću najpopularnije kanale oglašavanja u koje spadaju: Google AdWords, koji ima više varijacija, Facebook Oglasi i Pop-box.

1. Google AdWords

Prva varijacija Google AdWords oglasa su Search oglasi koji predstavljaju tekstualno oglašavanje na rezultatima Google pretrage.

Njihova osnovna prednost je što se nalaze na područjima interesovanja kupaca, odnosno kao odgovor na pretragu potrošača. Google AdWords oglasi su pozicionirani na istaknutom položaju na Google-ovoj stranici i funkcionišu po principu PPC (plaćanje po kliku).

Najpopularniji-kanali-oglašavanja

Druga varijacija Google AdWords oglasa su baner oglasi za koje je karakteristično da se mogu nalaziti na apsolutno svim sajtovima i predstavljaju izuzetno dominantan način oglašavanja na internetu. Baneri mogu biti tekstualni, vizuelni ili kombinacija navedenih.

Pored izgleda banera, treba voditi računa o tome na kojim internet stranicama želimo da naš baner bude postavljen.

Najpopularniji kanali oglašavanja

Pored ove dve varijacije Google AdWords oglasa, koje su i najrasprostranjenije, postoje još tri tipa oglašavanja:

  • Video i YouTube oglasi
  • TV oglasi
  • Oglasi za mobilne telefone

2. Facebook Oglasi

Pod Facebook Oglasima podrazumevamo slikovno-tekstualni oglas koje se zasniva na takozvanim like kampanjama kojima je cilj da pridobiju što veći broj fanova koji će pratiti aktivnosti kompanije.

Predstavlja izuzetno dobar način oglašavanja zbog mogućnosti usmeravanja kampanje ka ciljnoj grupi po godinama, polu, teritoriji i interesovanjima.

Najpopularniji-kanali-oglašavanja

3. Pop-box

Pop-box je relativno mlad oblik oglašavanja u internet marketingu i možemo reći jedan od najzanimljivijih, u kojem je jedna od odabranih reči podvučena, boldovana ili oboje.

Ta reč je izdvojena iz teksta i posebna je iz razloga što se prevlačenjem kursora preko iste prikazuje slikovno-tekstualna poruka koja iskače i na koju čitalac može kliknuti i tako otići na sajt oglašivača.

Najpopularniji kanali oglašavanja

Kanal oglašavanja zavisi od procena onoga ko ga koristi, a da bi oglas stigao do potencijalnog kupca neophodno je znati gde se naši potrošači nalaze u internet svetu, šta traže, šta vole, šta ih zanima i koje stranice uglavnom posećuju. Odgovori na ova pitanja se pronalaze sadržajnim marketing istraživanjem o kojem će biti više reči u nekom od narednih postova.

Koji od navedenih kanala oglašavanja vama privlače pažnju, koje ne primećujete, a koje ne možete da smislite? Pišite u komentarima.

Diplomirao marketing na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu. Zainteresovan za internet marketing i primenu društvenih mreža u svrhe biznisa, kao i za SEO optimizaciju sajtova. Smatra da su za uspeh neophodne stalne inovacije i kreativnost. Obožava sport i komedije.

Comments are closed