Da li ste čuli za dinamički remarketing?

By Gojko / December 4, 2014
Da li ste čuli za dinamički remarketing

U jednom od ranijih tekstova sam objasnio funkciju i način rada izuzetnog oblika oglašavanja – google remarketinga. Sad bih objasnio razliku između klasičnog i dinamičkog remarketinga, kao i prednosti koje ovakav vid oglašavanja pruža.

Da li ste čuli za dinamički remarketing

Dinamički remarketing predstavlja napredniju verziju običnog remarketinga, s tim što donosi uspešnije rezultate. Stopa konverzije ((broj postignutih rezultata/broj posetilaca)*100)  je čak dvostruko veća nego kod običnog remarketinga, i dolazi do smanjenja CPA (cene po akviziciji) za čak 60%.

Postoji osnovna razlika u funkcionisanju između klasičnog i dinamičkog remarketinga. Ona se ogleda u tome što dinamički oglasi za remarketing prikazuju proizvode koji su najrelevantniji za korisnika, na google pretraživačkoj mreži. Ovo možemo videti na narednoj slici koja ilusturuje način funkcionisanja ovakvog vida reklamiranja.

Da li ste čuli za dinamički remarketing

Kao što se može primetiti sa slike, princip rada je relativno sličan kao kod običnog remarketinga samo je razlika u postojanju feed-a. Ukoliko neko ne zna, feed predstavlja zbirku svih karakteristika, tj. parametara određenog proizvoda ili usluge koje vi želite da oglašavate.

Posmatrajući sliku, može se zaključiti da je prvi korak identičan u oba remarketinga. Kreće se od korisnika koji je gledao oglas na vašoj veb stranici. Na primer, neka bude da je tražio avio-letove na vašem sajtu koji se bavi tom strukom (npr. Beograd-Budimpešta).

U sledećem koraku će, uz pomoć google oznake za remarketing, sam sistem beležiti podatke koji su u vezi sa tom osobom i oglasima koje je pretraživala. U našem primeru, to bi bio let za koji je potencijalni kupac bio zainteresovan na vašoj stranici.

Posle prva dva koraka, koja su skoro identična kod oba oblika remarketinga, dolazimo do onoga po čemu se oni razlikuju. To predstavlja feed putem kojeg se povlače informacije o tom određenom proizvodu i drugim proizvodima ili uslugama, koje taj korisnik gleda.

I na kraju, u trećem koraku, uz pomoć dinamičkog remarkeinga, prikazuju se najrelevantniji proizvodi za tog kupca. Dakle, sistem će kreirati automatske oglase koji imaju najveće šanse da zadovolje želje ciljanog korisnika. U našem primeru reč je o tom posebnom letu (Beograd – Budimpešta) koje je potencijalni kupac gledao, ili o sličnim letovima (povratna karta iz Budimpetše u Beograd) koji bi mogli da ga interesuju.

Kada govorimo o njegovoj rasprostranjenosti, trebalo bi reći da je dinamički remarketing moguć u raznim branšama. Od ponuda za hotele i letove, preko putovanja, maloprodaja, traženja ili ponude poslova, pa sve do obrazovanja ili nekretnina.

Ono što je možda i najbolje kod dinamičkog remarketinga je to što je vrlo jednostavan za korišćenje. Ova funkcija se aktivira za samo nekoliko minuta u četiri jednostavna koraka.

Da li ste čuli za dinamički remarketing

Nakon što izaberete vašu delatnost, neophodno je da napravite feed. Prateći dalji proces, trebalo bi da postavite oznaku za ponovno oglašavanje na relevantnoj stranici vašeg veb sajta. Ta oznaka je, u principu, remarketing tag. Kada ovo obavite, sledeće što bi trebalo da uradite je da izaberete koju od automatski generisanih lista želite da koristite za ponovno oglašavanje. Te liste mogu da budu, na primer, lista korisnika koji su posetili vašu stranicu, nisu završili kupovinu do kraja, a bili su na stranici korpa.

Na kraju, kada izaberete te liste, i odredite koje hoćete da uključite, vi birate izgled samog oglasa. Ovde prilagođavate vašu ponudu samom oglasu. Postoji veliki broj template-a i šablona koje možete koristiti i koji su dati u galeriji oglasa. Međutim, neki su čak razvrstani po određenim delatnostima i preporučljivi od strane google-a. Google ove preporuke vrši na osnovu učinaka određenih oglasa u određenim delatnostima.

Dinamički remarketing ili dinamičko ponovno oglašavanje ima mnogobrojne prednosti. Osnovnu prednost predstavlja prilično jednostavno pokretanje reklamne kampanje.

Pored toga, ciljanje, kreativa i licitacija su potpuno automatizovani. Na ovakav način, dinamičko oglašavanje vam dozvoljava da vaši oglasi budu prilagođeni za ostvarivanje konverzija u vašoj delatnosti. A korišćenjem licitacija i automatskog ciljanja u realnom vremenu, ostvaruje se efikasniji učinak.

Da li ste čuli za dinamički remarketing

I za sam kraj, trebalo bi napomenuti da se dinamički remarketing pokazao kao veoma uspešan način oglašavanja. Postoje čak smatranja da će dinamički remarketing postati dominatnan oblik oglašavanja na internetu, što se sve češće i potvrđuje u praksi. Sve ovo je su samo nagađanja koja će vreme potvrditi ili osporiti. Ali ono što bih ja naglasio je da kompanije koje izaberu ovakav način oglašavanja, sa sigurnošću će ostvariti prednost u odnosu na konkurenciju, barem u oblasti internet marketinga.

A šta vi mislite o ovakvom vidu oglašavanja? Da li mu predviđate svetlu budućnost ili mislite da će kupci u budućnosti početi da ignorišu ovakav vid ponovnog reklamiranja iznova i iznova?

Pišite u komentarima.

Diplomirao marketing na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu. Zainteresovan za internet marketing i primenu društvenih mreža u svrhe biznisa, kao i za SEO optimizaciju sajtova. Smatra da su za uspeh neophodne stalne inovacije i kreativnost. Obožava sport i komedije.

Comments are closed