Funkcionisanje AdWords oglašavanja

By Gojko / July 29, 2014

Postoje ljudi koji smatraju da su Google AdWords najbolji oblik oglašavanja ikad, nevezano samo za online oglašavanje, nego uopšte za sve oblike i vrste oglašavanja.

Ovako optimistički stav polazi iz razloga što se koršćenjem AdWords oglasa mogu tačno i precizno pronaći oni kupci za koje pretpostavljamo da će biti najzainteresovaniji za naš proizvod.

Upravo najveća prednost AdWords oglašavanja u odnosu na sve ostale oblike je u tome što, ako se ovakav oblik oglašavanja ispravno koristi (o čemu će biti više reći u nekom od narednih tekstova), uložena sredstva će se najoptimalnije koristiti, odnosno neće biti uzaludno potrošenog budžeta na oglašavanje kod ljudi koje vaš proizvod apsolutno ne interesuje.

Kako funkcioniše oglašavanje putem Google AdWords-a?

Funkcionisanje AdWords oglašavanja

Na samom početku bih naglasio da se ovde radi o pojašnjenju šta se dešava na internetu, odnosno Google-ovoj stranici, prilikom oglašavanja putem AdWords-a, što znači da je objašnjavanje zasnovano na funkcionisanju oglašavanja, a ne na načinu kako da se neko oglasi putem AdWords-a.

Početak funckionisanja kreće sa potrošačevom pretragom (user query) na Google search-u, na osnovu koje Google prikazuje na prvoj strani najbolje rangirane rezultate pretrage, ali isto tako i najbolje rangirane AdWords oglase.

Postavlja se pitanje: A kako mi da znamo koji su to najbolje AdWords reklame koje zaslužuju da se nađu na prvoj stranici Google-a?

Odgovor na ovo pitanje nam daju Ad auction ili Ad rank kriterijumi koji su glavni i odgovorni urednici raspoređivanja oglasa po stranicama Google-a. Oni određuju da li će se uopšte, i ako hoće, gde će se oglas prikazati, na nekoj od strana pretrage.

 

Funkcionisanje AdWords oglašavanja

Nakon prikazivanja stranice sa rezultatima pretrage i AdWords oglasima dalje funkcionisanje može da se posmatra iz ugla korisnika (kupca) i oglašivača (prodavca)

Gledajući iz ugla onoga ko se oglašava, dalji razvoj izgleda ovako: Nakon rangiranja i objavljivanja najatraktivnih AdWords oglasa, kada korisnik klikne na jednu od, njemu zanimljivih, reklama – sa oglašivačevog računa, odnosno budžeta, skida se određeni novčani iznos.

Ovo se dešava zbog same prirode oglašavanja na internetu, odnosno plaćanja PPC (pay per click), što bi značilo da prodavac plaća samo za onu reklamu na koju se kliknulo, i to do visine unapred utvrđenog budžeta za taj dan, mesec, godinu…

Funkcionisanje AdWords oglašavanja

Ovo nije jedini način plaćanja oglasa na internetu, ali da ne bismo previše lutali sa teme, i da bi funkcionisanje bilo lakše objašnjeno, zadrzaćemo se samo na njemu.

Ako sve ovo posmatramo iz ugla kupca, on nakon klika na reklamu odlazi na stranicu (link) okačenu u oglasu, gde može da obavi kupovinu, da se informiše, ostvari kontakt ili bilo koji drugi cilj zbog kojeg je oglas i postavljen.

Pretpostavlja se da mu ovo oglašavanje ne predstavlja dosadno pijačarsko napadanje nuđenjem proizvoda, nego da mu predstavlja pomoć pošto oglašava tačno ono šta on traži. Najbolja stvar AdWords-a je u tome što se zna da kupac ako klikne na oglas, znači da ga to interesuje i da sigurno nije slučajno došao na stranicu koja se oglasila preko AdWords-a.

Kraj funkcionisanja može da bude poželjan ili nepoželjan po prodavca, u zavisnosti od daljih akcija kupaca s obzirom na utisak koje su oglas i sama kompanija ostavili na njega.

U najboljem slučaju kompanija posredstvom AdWords-a pretvara potencijalnog u stvarnog kupca, a kupac dolazi do potrebnih proizvoda ili usluga zbog kojih je i vršio pretragu.

Funkcionisanje AdWords oglašavanja

Da rezimiramo neke od prednosti AdWords oglasa:

  • Prodavac plaća samo za onaj oglas na koji kupac klikne, što znači nema uzaludno utrošenih sredstava (pričamo o korišćenju PPC plaćanja oglasa)
  • Kupci sami traži proizvode koji im odgovaraju
  • Google obavlja sortiranje oglasa i pomaže da oglas stigne onome kome će to biti najinteresantnije
  • Pojavljuju se na plaćenim delovima Google stranica što im predstavlja veliku prednost u odnosu na obične rezultate pretrage kojih uvek ima na stotine hiljada, s obzirom šta sve Google zna

A kakva su vaša mišljenja o ovakvoj vrsti oglašavanja? I da li biste se oglasili ovim putem sada kada znate kako sve to funkcioniše ili mislite da je ovakvo oglašavanje uzaludno?

Pišite u komentarima.

Diplomirao marketing na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu. Zainteresovan za internet marketing i primenu društvenih mreža u svrhe biznisa, kao i za SEO optimizaciju sajtova. Smatra da su za uspeh neophodne stalne inovacije i kreativnost. Obožava sport i komedije.

Comments are closed